Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4
štampaj štampaj

Visokogradnja

Faza izgradnje je najdinamičnija od svih faza u životnom ciklusu projekta. Organizacija gradilišta i tehnologija građenja često igraju ključnu ulogu u uspešnosti ove faze. Proces izvođenja počinje usaglašavanjem elaborata o upravljanju projektom koji sadrži dinamičke planove prikazane u gantogramu i mrežnom planu (PERT), plan radne snage, materijala i opreme i plan zaštite na radu. Dinamički plan na našim gradilištima se postavlja na vidljivo mesto i pruža nam pozitivan pritisak da isporučimo projekat pre roka.

Mi se zalažemo za integrisanost lean pristupa u našim svakodnevnim aktivnostima. Trudimo se i da elimišemo otpad. Izbegavamo skladištenje materijala i opreme već radimo po Just-In-Time sistemu. Pristupamo problemu partnerski i stalno unapređujemo kvalitet završnog produkta.

Mi možemo da pomognemo našim klijentima:

  • aktivnostima u fazi pre izgradnje
  • izvođenjem arhitektonsko građevinskih, elektro, i HVAC radova
  • 3D vizualizacijom inženjerskih rešenja
  • nabavkom i analizom
  • odabirom tehnologije građenja
  • logistikom
  • osiguranjem i testiranjem kvaliteta
  • rušenjem objekata i izradom plana reciklaže