Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

Modernizacija škola

Klijent: Min. prosvete, nauke i teh. razvoja

Partneri na projektu:

Lokacija: Srbija

 

Naziv programa: Modernizacija škola

Broje rekonstruisanih objekata : 36 škola

Glavni izvođač: "Modulor" d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova 61, Beograd, www.modulor-beograd.rs

Nadzor: Jedinica za upravljanje projektima, www.piu.rs

Naručilac: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, Beograd

Investitor: Evropska investiciona banka