Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

SECO Swiss

Klijent: SECO Swiss

Partneri na projektu:

Lokacija: Padinska Skela, Srbija

 

OBJEKAT : BOLNICA DR LAZA LAZAREVIĆ I OŠ OLGA PETROV U PADINSKOJ SKELI

Naziv projekta : Rekonstrukcija duševne bolnice Dr. Laza Lazarević i OŠ Olga Petrov u Padinskoj Skeli

Projekat izradio : Mašinoprojekt Kopring AD, Dobrinjska 8a 11000 Beograd, tel. 011/36 35 700, http://www.masinoprojekt.co.rs.

Naziv izvođača radova : MODULOR d.o.o., Nikolaja Saltikova 61 11000 Beograd, tel. 011/3170 215, http://www.modulor-beograd.rs.

Stručni nadzor : Beogradske elektrane

Investitor : SECO, Swiss

Koordinator: Grad Beograd - Sekreterijat za Energetsku efikasnost

Konsultant : Energy Saving Group

Korisnik : Bolnica Dr. Laza Lazarević i OŠ Olga Petrov u Padinskoj Skeli