Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

GIZ.de

Klijent: GIZ.de

Partneri na projektu:

Lokacija:

 

OBJEKAT : IV SPRAT ZGRADA JADRAN U BEOGRADU

Naziv projekta : Adaptacija IV sprata u zgradi Jadran u Beogradu.

Projekat izradio : INTELLINEA d.o.o., Kumanovska 2 11000 Beograd.

Naziv izvođača radova : MODULOR d.o.o., Nikolaja Saltikova 61 11000 Beograd, tel. 011/3170 215, http://www.modulor-beograd.rs.

Stručni nadzor : INTELLINEA d.o.o., Kumanovska 2 11000 Beograd.

Investitor : GIZ.de

Korisnik : GIZ.de