Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

DU "Karađorđe"

Klijent: Min. prosvete, nauke i teh. razvoja

Partneri na projektu:

Lokacija: Beograd, Srbija

 

OBJEKAT: DU "Karađorđe" Beograd

Naziv projekta: izvođenje radova na dogradnji i adaptaciji doma učenika "Karađorđe"

Projekat izradio: KUĆA d.o.o., ulica Svetog Save 32, Vladimirci, Srbija

Glavni izvođač: MODULOR doo Beograd, Nikolaja Saltikova 61 - 11000 Beograd, tel. 011/317-02-15, http://www.modulor-beograd.rs

Nadzor: ARHIFORM doo, Vladimira Tomanovica 35 - 11000 Beograd, tel. 011/361-15-86

Naručilac: Min. prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Nemanjina 22-26 - 11000 Beograd, tel. 011/2401-911, http://www.mpn.gov.rs

Investitor: Banka za razvoj Saveta Evrope (CEB), http://www.coebank.org

Korisnik: Dom učenika Karađorđe, RJ Karađorđe, Radoja Domanovića - 11000 Beograd, Srbija