Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

KBC "Dr. D. Mišović"

Klijent: AIS

Partneri na projektu:

Lokacija: Beograd, Srbija

 

OBJEKAT: KBC Dr. "Dragiša Mišović" - zgrada Hirurgije u ulici Narodnog heroja Milana Tepića br.1 u Beogradu

Naziv projekta: Rekonstrukcija III sprata zgrade Hirurgije u KBC Dr. "Dragiša Mišović" u Beogradu

Projekat izradio: Saobraćajni institut CIP d.o.o., Nemanjina 6/IV, Beograd

Glavni izvođač: "Modulor" d.o.o. Beograd, ul. Nikolaja Saltikova 61, Beograd, www.modulor-beograd.rs

Nadzor: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, ul. Njegoševa br.84, Beograd

Naručilac: Grad Beograd, Agencija za investicije i stanovanje, Trg Nikole Pašića br.8, Beograd

Investitor: Agencija za investicije i stanovanje

Korisnik: KBC Dr. "Dragiša Mišović"