Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4

Projekti

Završeni projekti i programi su direktan rezultat vrednog rada našeg tima. Svake godine uspešno dostavimo više desetina pažljivo izabranih projekata. 

Projekti u toku

slika

Saznajte više o projektima na kojima trenutno učestvujemo...

Izvedeni projekti

slika

Naš tim svake godine uspešno realizuje više desetina projekata. Ovo su samo neki od njih...

Investicije

slika

Jedna od naših delatnosti odnosi se na razvoj projekata iz sopstvenih resursa...

Referentna lista

slika

Referentna lista obuhvata najvažnije naručioce i objekte rađene u proteklih par godina...