Mirko Lunić

Generalni direktor

Mirko je osnivač i direktor kompanije. On je odgovoran za strateške odluke.