Nada Labanac

Rukovodilac finansija

Nada je rukovodilac sektora rańćunovodstva i finansija u kompaniji.