Projekat u toku

Rekonstrukcija bolnice KBC Dr. Dragiša Mišović ...

+
1 4

Projekat u toku

Rekonstrukcija Opšte bolnice u Pančevu ...

+
2 4

Projekat u toku

Izgradnja ženskog zatvora u Požarevcu ...

+
3 4

Projekat u toku

Izgradnja graničnog prelaza Bajmok ...

+
4 4
štampaj štampaj

Kultura i vrednosti

Kao društveno odgovorna kompanija, Modulor se zalaže da sa svim zainteresovanim stranama uspostavi dobru komunikaciju i transparentan odnos koji karakteriše poverenje, partnerstvo i otvoren dijalog.

Mi se zalažemo za sledeće vrednosti:

Bezbedan rad svih učesnika na projektu - mi postavljamo visok standard mera bezbednosti na radu za naše partnere.

Radimo kao jedan tim - mi verujemo u sihronizaciju individualaca u tim i u dobru hemiju kao dodatnu vrednost celom projektu.

Brinemo za zaštitu životne sredine - mi razvijemo svest o važnosti uticaja na životnu sredinu odabirom materijala i procesa.

Kolaboracija kao ključ uspeha - mi gradimo veze sa našim partnerima na osnovu dugogodišnje kvalitetne saradnje.

Win win strategija za sve članove projektnog miljea - mi se zalažemo za win win strategiju na projektima u kojima učestvujemo.